อาหารอะไรที่คุณชอบทานมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 494 คำตอบ