ส่วนใหญ่งานอดิเรกคุณชอบทำอะไรมากที่สุด ?

จำนวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม: 700 คำตอบ