• beautifu ...

  beautifulmind

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 1751 คำตอบ

  1751 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

ของขวัญรับปริญญาที่คุณอยากมอบให้เพื่อนของคุณมากที่สุดคืออะไร ?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • proud.te ...

  proud.teddybear

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 1590 คำตอบ

  1590 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

เปิดโหวต

คุณอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านใดที่สุด

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • vmin

  vmin

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 1523 คำตอบ

  1523 คำตอบ

 • การศึกษา

  การศึกษา

เปิดโหวต

ถ้าคุณไม่เก่งอังกฤษคุณจะทำยังไง?

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • vmin

  vmin

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 1503 คำตอบ

  1503 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

เปิดโหวต

ถ้าคุณนัดคนที่คุยในอินเตอร์เน็ต ออกมาเจอเเล้วหน้าตาไม่เหมือนตัวจริง คุณจะทำอย่างไร

ผลการสำรวจ

Like & Share

 • proud.te ...

  proud.teddybear

 • 18-07-2018 - 25-07-2018
 • 1429 คำตอบ

  1429 คำตอบ

 • ไลฟ์สไตล์

  ไลฟ์สไตล์

เปิดโหวต

คุณคิดว่าสถานการณ์ไหนที่คุณไม่อยากเจอที่สุด?

ผลการสำรวจ

Like & Share