ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

21-04-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

20-04-2018

แบบสำรวจการเลือกซื้อสินค้าขบเคี้ยว ประจำเดือนเมษายน

10คะแนน

19-04-2018

แบบสอบถามเรื่องอาหารไทย

5คะแนน

18-04-2018

แบบสำรวจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารแห้ง ประจำเดือนเมษายน

10คะแนน

17-04-2018

แบบสอบถามแจกคะแนน

5คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch