ทำแบบสำรวจออนไลน์แลกของรางวัล

แบบสำรวจทั่วไป

20-03-2018

แบบสอบถามเรื่องการศึกษา

5คะแนน

19-03-2018

แบบสำรวจเกี่ยวกับอาชีพ

15คะแนน

18-03-2018

แบบสอบถามเรื่องความรัก

5คะแนน

16-03-2018

แบบสอบถามสงกรานต์

6คะแนน

15-03-2018

แบบสอบถามฮาเฮ

15คะแนน

ข่าวสารจาก Yimresearch